مجموعه کامل آموزش جدول ضرب

کتاب آموزش سریع و آسان و مفهومی جدول ضرب برای کودکان ۲_۱۰ سال

صفحه گلاسه تمام رنگی و DVD و با هزینه ی پست ۳۸/۰۰۰ تومان است.

توضیحات:

يکي از موارد با اهميت در آموزش رياضي، جدول ضرب است. شايد آموزش دادن جدول ضرب به کودکان يکي از سخت ترين بخش هاي آموزش رياضي به کودکان باشد. اگر کودک جدول ضرب را به خوبي ياد نگيرد در بسياري از عمليات رياضي مثل ضرب و تقسيم اعداد چند رقمي با مشکل روبرو خواهد بود. به همين دليل وظيفه والدين و معلمان است که با استفاده از روش هاي مختلف آموزشي، کودکان را در يادگيري اين بخش مهم و پايه اي رياضي ياري کنند. ثابت شده که اگر کودکان مطلبي را همراه با لذت و خنده فرابگيرند، آن را فراموش نمي کنند. مجموعه حاضر با امکان فراهم کردن اين امر سعي کرده تا با استفاده از اشعاري که کمي طنز گونه است، اين امکان يادگيري سريع و همراه با لذت را براي کودکان فراهم کند.
نکته مهمي که در آموزش جدول ضرب بايد توجه شود اين است که کودکان بايد مفهوم دسته بندي و تعداد اعضاي هر دسته را بشناسند. مثلاً 6 =2 × 3 عدد 3 تعداد دسته و عدد 2 تعداد اشياي دسته مي باشد. پيشنهاد مي شود براي افزايش علاقه کودکان به اين بخش، آن ها را در موقعيت يادگيري قرار دهيم. مثلا مي توان به کودکان کمک کرد تا با اشيا و مواد در دسترسش مثل مداد، مهره، شکلات و ... دسته ها را درست کنند. درست کردن دسته ها سبب مي شود که حفظ طوطي وار نباشد.

380,000ریال