• دوره فرا ذهن آیینه ای

    فرا ذهن آیینه ای (MIRRORLY META MIND (3M
    ذهن انسان یكی از اسرار طبیعت محسوب می‏شود كه هنوز دانش بسیار اندكی درباره قدرت ذهن و بسیاری از پدیده‏ های مربوط به آن برای بشر امروز آشكار شده است. اگر بگوییم انرژی ذهن از نیرومندترین انرژی‏ ها در زندگی بشر است اغراق نكرده‏ ایم. نتیجه و ماحصل زندگی ما، حاصل قدرت ذهن ماست. با تغییر اندیشه ‏ها و افکاری که در ذهن داریم، می‏توانیم زندگی مان را کاملاً تغییر داده و حتی بر دنیای بیرونی نیز تأثیر بگذاریم.

    دوره فراذهن آیینه ای که توسط دکتر حسن فراهانی برای اولین بار در جهان ارائه خواهد شد، دوره ای است که برای تمام اقشار مناسب بوده و جهت رفع آفات و آلودگی های ذهنی و اخلاقی و رفتاری کاربردی است.