دوره غیر حضوری متاریدینگ مقدماتی بزرگسالان

در طول تاريخ ، مردم هميشه از کم هوشي، عدم تمرکز و دقت و ... در حين مطالعه رنج برده اند وبا اين وجود تغييرات کمي تاکنون در سيستم مطالعه پديد آمده است و تنها تغييري که در سال هاي اخيري در جهان رخ داده، استفاده از روش تندخواني است .

البته روش تندخواني نيز به دليل آن که در بهبود تمرکز، هوش و حافظه تغييري ايجاد نمي کند ، عملا منجر به بازدهي و يادگيري مطلوب نمي شود. دوره فرا خواندن يا متا ريدينگ قسمتي از طرح ابداعي" پرورش نابغه ها" است  که توسط دکتر حسن فراهاني براي کودکان ارائه شده است و چون اين دوره ، قابليت  اجرا براي بزرگسالان را نيز داشت، مهارتسرای اندیشه تصميم گرفته است تا اين دوره را براي بزرگسالان نيز، اعم از دانش آموزان، دانشجويان، کارمندان و ساير اقشار جامعه برگزار کند.متاریدینگ در سه سطح مقدماتی،متوسطه و پیشرفته طراحی شده است.از ابتدای سال ۹۲ که اموزش این دوره شروع شده است تا انتهای سال ۱۳۹۴ ۱۰درصد متاریدینگ مقدماتی ارائه شده بود.و از ابتدای سال۹۵ متاریدینگ مقدماتی به صورت ۱۰۰ درصد ارائه شده است که نوید یک تحول شگرف را برای جامعه می دهد.

در اين دوره آموزشي وضعيت PFC مغز سامان پيدا مي کند وبا فعال شدن نيکره راست مغز، نيمکره هاي مغز انسان متعادل تر مي شود ودقت وتمرکز و حافظه به شکل عجيب و باورنکردني ارتقا مي يابد همچنین شيوه مطالعه و خواندن نيز کاملا دگرگون مي شود  و از شکل سنتي و حتي تند خواني به تصوير برداري لحظه اي  و فوتوني صفحه اي  تبديل مي شود. در اين دوره يک صفحه بيست سطري از يک کتاب وزيري بين 5 تا 8 ثانيه همراه با ياد گيري خوانده مي شود ، به عبارت ديگر يک کتاب ۳۰۰  صفحه اي را در مدت زمان حد اکثر 24  تا 50  دقيقه مطالعه مي شود. البته، در دوره فراخواندن يا متاريدينگ پيشرفته ، زمان مطالعه فوق الذکر مجددا کاهش مي يابد. بر اين اساس ، دوره آموزشي فراخواندن (متاريدينگ) زمينه لازم را براي ايجاد دانش تراکمي و بهبود وضعيت علمي کشور نيز فراهم مي کند.

در روش فراخواندن يا متاريدينگ، علاوه بر يادگيري مفهومي، به دليل ارتقاء وضعيت هوش و حافظه و دقت و تمرکز و ... مطالعه امري لذت بخش و آسان خواهد شد و اين امکان را پديد خواهد آورد که فرد پس ازگذراندن ۱۴ جلسه آموزشي و استمرار تمرينات بتواند در يک بازه زماني کوتاه ، از لحاظ کمي و کيفي هوش ، حافظه ، تمرکز و مطالعه تصویری و نگاتیوی  و دانش خود را به ميزان شگفت انگيزي افزايش دهد.

 مدت دوره: 4 ماه

مدت عضویت و دسترسی به فایلهای آموزشی: 1 سال

هزینه عضویت: 100,000 تومان